Giới Thiệu Trung Tâm Hợp Tác Đào Tạo & Tư Vấn Quốc Tế (ICCEC)

TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN QUỐC TẾ

INTERNATIONAL COOPERATION CENTER FOR EDUCATION AND CONSULTANCY (ICCEC)

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) được thành lập theo Quyết định số 406/QĐ-TCCB ngày 02/6/2006 của Hiệu trưởng trường Đại học xây dựng Hà Nội.

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế được thành lập nhằm đẩy mạnh công tác liên kết đào tạo, trao đổi khoa học, công nghệ với các nước tiến tiến trên thế giới, tạo nguồn nhân lực có trình độ đạt chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về năng lực và ngoại ngữ trong các ngành xây dựng cơ bản.

Hoạt động chính của trung tâm hiện nay là hỗ trợ Khoa Đào tạo Quốc tế triển khai và thực hiện các chương trình liên kết đào tạo Dự bị đại học (nhiều chuyên ngành) với các trường đại học uy tín của châu Âu và Liên kết đào tạo Thạc sĩ với các trường nổi tiếng của châu Âu và châu Á.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Xúc tiến phát triển hợp tác với các trường Đại học, các giáo viên và cơ quan nghiên cứu quốc tế để liên kết đào tạo ở các hệ Đại học, Sau Đại học bằng các nguồn ngân sách khác nhau;

- Tổ chức các dịch vụ đào tạo ngắn hạn dưới dạng khoá đào tạo cấp chứng chỉ;

- Tổ chức các chuyến trao đổi kinh nghiệm và học tập ngắn hạn, trao đổi sinh viên, cán bộ giảng dạy  tại các trường đại học nước ngoài với các đối tác tại Việt Nam và  nước ngoài;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về khoa học công nghệ, quản lý dự án, đào tạo xây dựng cơ bản và kỹ thuật cơ sở hạ tầng;

- Tư vấn các vấn đề về đào tạo quốc tế, du học;

- Tuyển sinh du học tại chỗ, du học nước ngoài bằng nguồn kinh phí khác nhau và nguồn kinh phí tự góp;

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học, công nghệ, dự án, nâng cao năng lực … có yếu tố nước ngoài;

- Liên kết với các trường trong nước và nước ngoài để xây dựng, thành lập và thực hiện các chương trình đào tạo liên kết quốc tế;

- Tổ chức dạy ngoại ngữ và ngoại ngữ chuyên ngành, giảng dạy các môn chuyên môn bằng tiếng nước ngoài cho các chương trình dự bị đại học hoặc các chương trình chính liên kết đào tạo thạc sĩ Quốc tế.

III. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Hợp tác đào tạo

Bậc Đại học

 • Chương trình liên kết đào tạo Dự bị Đại học giữa trường Đại học xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Xây dựng Weimar và Đại học Khoa học Ứng dụng Nordhausen (CHLB Đức). Được thực hiện từ năm 2008.
  • Chuyên ngành: Kiến trúc; Xây dựng; Môi trường; Năng lượng mới và Kỹ thuật tái chế; Quản trị Kinh doanh; Điện tử và tự động hóa; Quản trị công; Công nghệ thông tin và ứng dụng; Dịch vụ y tế và xã hội; Kinh tế và kinh doanh doanh nghiệp quốc tế; Quản trị xã hội.

​​​​​​​Bậc Sau Đại học

 • Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ giữa trường Đại học xây dựng Hà Nội (HUCE) và trường Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU)
  • Chuyên ngành: Xây dựng công trình (SE); Quản lý dự án Xây dựng (CEM).
 • Liên kết đào tạo Thạc sĩ với trường Đại học Leipzig – Cộng hoà Liên bang Đức.
  • Chuyên ngành: Xây dựng Công trình
 1.  

2. Tư vấn - dịch vụ khoa học

 • Thực hiện công tác tư vấn kỹ thuật chuyên ngành cho các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn du học và tư vấn tuyển sinh du học cho sinh viên các trường đại học tham gia các chương trình của ICCEC hoặc mong muốn du học tại các nước;
 • Cung ứng các dịch vụ đào tạo dài hạn, ngắn hạn (trong nước hoặc Quốc tế) để nâng cao năng lực nguồn nhân lực các ngành xây dựng cơ bản, quản lý dự án trong cả nước.

3. Tổ chức sự kiện, dự án nghiên cứu

 • Liên hệ với các đối tác Quốc tế (các trường Đại học –Viện – Công ty) tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ, quản lý dự án, đào tạo, xây dựng cơ bản và kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Một số hội thảo và khóa học quốc tế ICCEC đã tổ chức: Quản lý dự án Xây dựng (với trường ĐH Cicinnati- Mỹ từ 2004), Xây dựng cơ sở hạ tầng trong các nước đang phát triển, những kinh nghiệm độc đáo của Đài Loan (được kết hợp tổ chức với hai Tập đoàn lớn của Đài Loan, Vật liệu dùng trong môi trường xây dựng ( kết hợp với Hội đồng Anh), Hợp tác Công-Tư (PPP - kết hợp với các tổ chức và trường đại học Toyo Nhật Bản). …
 • Hợp tác trong nước và quốc tế trong các dự án nghiên cứu giáo dục, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

4. Kết nối học bổng quốc tế

Trung tâm ICCEC là đối tác tin cậy của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các trường Đại học nổi tiếng trên thế giới để tuyển chọn các ứng cử viên cho các học bổng quốc tế.

 

IV. CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI:

01. Quyết định thành lập Trung tâm: xem tại ĐÂY

02. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: xem tại ĐÂY

03. Danh sách nhân viên trực tiếp tư vấn du học: xem tại ĐÂY

04 & 05. Giới thiệu chương trình LKĐT DBĐH Đức (chuyên ngành, chương trình đào tạo, học phí, sinh hoạt phí…): xem tại ĐÂY

06. Báo cáo hoạt động tư vấn du học:

 

V. LIÊN HỆ:

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC)

Địa chỉ: Tầng 5 Nhà thí nghiệm, trường Đại học xây dựng Hà Nội - 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

SĐT: (024) 3628 5371

Email: iccec.huce.hn@gmail.com

Website: dtqt.huce.edu.vn

Fanpage: facebook.com/TrungTamHopTacDaoTaoVaTuVanQuocTeDhxd

 

 

 

 

Tin tức nổi bật