Giới thiệu

Để thực hiện chiến lược phát triển dài hạn nhằm thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa giáo dục, Khoa Đào tạo Quốc tế (Faculty of International Education) đã được trường Đại học Xây dựng thành lập ngày 27 tháng 6 năm 2016 dựa trên nền tảng là các hoạt động hợp tác và các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác quốc tế lớn thế giới (Pháp, Đức, Bỉ, Italia, Nhật Bản, Đài Loan, Anh quốc…) được thiết lập trong nhiều thập kỷ qua.

Là một đơn vị có tính chất đặc thù, Khoa Đào tạo Quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao, giỏi ngoại ngữ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng yêu cầu Hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học tại Việt Nam.

Trong sự phối hợp chặt chẽ với phòng Hợp tác Quốc tế và Trung Tâm Hợp tác Đào tạo & Tư vấn Quốc tế (ICCEC),Khoa Đào tạo Quốc tế sẽ là đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện việc xây dựng, phát triển các chương trình liên kết đào tạo dài hạn, các khóa đào tạo ngắn hạn, các dự án hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Xây dựng với các các tổ chức giáo dục quốc tế trên thế giới.

Mặc dù là một khoa trẻ, nhưng Khoa Đào tạo quốc tế tận dụng được hết thế mạnh sẵn có của trường Đại học Xây dựng: Đội ngũ giáo viên giỏi và được đào tạo ở nước ngoài, môi trường học tập năng động, trang thiết bị học tập tốt và đặc biệt là có đội ngũ các cộng tác viên là các giảng viên, các sinh viên nhiệt tình và có trình độ.

Mục tiêu – Tầm nhìn

  • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường ĐHXD theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
  • Khoa Đào tạo Quốc tế – ĐHXD phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo tiên tiến, chất lượng quốc tế đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chức năng và nhiệm vụ

  • Giúp nhà trường thiết lập, tổ chức, thực hiện các dự án, chương trình liên kết đào tạo quốc tế các trình độ: dự bị đại học, thạc sĩ và tiến sĩ;
  • Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn có sự tham gia của các đối tác trong và ngoài nước;
  • Tổ chức đào tạo ngoại ngữ theo nhu cầu của xã hội; tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ; liên kết với các tổ chức có chức năng để sát hạch và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của pháp luật;
  • Liên kết với các khoa trong trường, các tổ chức ngoài trường để tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao giảng dạy bằng ngoại ngữ;
  • Cung cấp các dịch vụ: Tư vấn du học; tư vấn nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến đào tạo quốc tế; tư vấn cho các dự án quốc tế về nâng cao năng lực của cán bộ, giảng viên; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; tổ chức trao đổi sinh viên và cán bộ với các đối tác quốc tế; tổ chức tham quan,học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài; đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho các công ty trong nước và quốc tế.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức chung

Cơ cấu tổ chức của khoa Đào tạo Quốc tế

Lãnh đạo đơn vị

 

Trưởng khoa: TS. Tạ Quỳnh Hoa

 

Phó khoa: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền

Tin tức nổi bật