THÔNG BÁO HỌC BỔNG THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐH BRESCIA (ITALIA)

📣📣📣 THÔNG BÁO HỌC BỔNG THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐH BRESCIA (ITALIA) 🇮🇹 🇮🇹 🇮🇹

  •  Học bổng Thạc sĩ tại trường ĐH Brescia - Ý (ngôn ngữ: tiếng Anh)


✈️✈️ LMINT: 12 suất học bổng cho sinh viên đã có bằng cử nhân (tại quốc gia không thuộc EU). Hạn cuối: ngày 15/03/2023.

✈️✈️ STAR: 05 suất học bổng Cử nhân/ Thạc sĩ. Hạn cuối nhận đăng ký: ngày 15/03/2023.

✈️✈️ Invest your Talent in Italy: Học bổng Thạc sĩ tài trợ cho các ứng viên đến từ các quốc gia không thuộc EU. Hạn cuối nhận đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin IYT: ngày 24/02/2023.

 

 

Tin tức nổi bật