Hội thảo: “Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự tuyển các chương trình học bổng tại Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản”

  • Bắt đầu: 02/03/2021 14:00
  • Kết thúc: 02/03/2021 17:00
  • Địa điểm: Đại học Xây dựng Hà Nội
  • Lượt xem: 1370

Năm học 2021-2022, Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản (IUJ) – một đối tác của CIEC dành cho ứng viên Việt Nam nhiều suất học bổng đào tạo sau đại học bằng tiếng Anh, giá trị các suất học bổng có thể lên đến 100% học phí cũng như sinh hoạt phí.

Để giúp ứng viên có thể tiếp cận được với chương trình và đạt được mức học bổng tối đa, CIEC phối hợp cùng với IUJ tổ chức chương trình hội thảo với chủ đề “Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự tuyển các chương trình học bổng tại Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản”dự kiến vào 14h ngày 02/3/2021 (Thông tin chi tiết vui lòng xem ảnh đính kèm).

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng tham khảo tại địa chỉ http://icd.edu.vn/https://ciec.vn/, email: info@ciec.vn, điện thoại: 024.6689.3555.